... De vele reizen naar buitenlandse steden, het gebrek aan tijd om zo'n stad op de reguliere manier te leren kennen en de veelvuldige digitale contacten die hij met collega's in het buitenland heeft, combineerde hij in een project: de One Weekend Book Series. Per stad die hij bezoekt nodigt Lorenz, die afstudeerde aan de Haagse kunstacademie, een plaatselijke ontwerper uit. Vaak is dat iemand die hij alleen via digitaal contact kent. Samen met hem of haar maakt hij in een weekend (48 uur), zonder gebruik van de computer, een visueel dagboek van 48 pagina's. Kranten, tijdschriften of flyers, maar ook registraties van mensen en gebouwen, de geschiedenes en de functie van de stad vormen het uitgangspunt. Het resultaat van deze "touristic adventures" is een verzameling collages, tekeningen en teksten die een weerslag zijn van de ervaringen van de makers. De frisse blik van de toerist ziet dingen die de ingeburgerde bewoner niet meer opvallen. En omgekeerd heeft de inwoner kennis van de stad die voor een nietsvermoedende bezoeker onzichtbaar zijn. Doordat de ontwerper de computer niet mag gebruiken is hij helemaal op zichzelf teruggeworpen. Het maakt hem bewust van de rol die de computer in zijn reguliere ontwerppraktijk speelt en dwingt hem tot experimenteren. Tock bleken sommige deelnemers aan de serie zo sterk aan de door de computer gegenereerde vormentaal vast te zitten dat ze ruitjespapier introduceerden om zo het vertouwde "pixelgevoel" te kunnen overbrengen. Anderen verlangden naar eigen zeggen af en toe erg naar de Appel-Z knop. Waar het maakproces erg low-tech is - Lorenz: "De boekjes moeten in hun geheel in de copyshop kunnen worden geproduceerd" - is de omgeving waarin de boeken worden gepresenteerd dat allerminst. Tijdens de eerste tentoonstelling van de One Weekend Book Series in Galerie Tag (Den Haag) was via een online steam verbinding op internet te volgen hoe Lorenz, samen met Basit Khan, Jackson Chang en Martijn F. Overweel en Rowan McCuskey van FAMC, het zesde deel in de serie maakte. Eerdere edities gingen over Frankfurt am Main, Kopenhagen, New York en Berlijn.

In het zicht van zo'n 4000 virtuele bezoekers via internet en 150 bezoekers in de galerie werkten Basit Khan, Jackson Chang, Famc met initiator Martin Lorenz in Galerie, Den Haag, aan het zesde deel van de One Weekend Book Series. Om hen heen een alsmaar uitdijende stapel met ongebruikte illustraties en ander materiaal. Observatie over Den Haag: "De stad ziet er keurig en schoon uit en heeft gezichtsbepalende instanties als het Vredespaleis en het Internationaal Gerechtshof. De rust en vrede die deze organisaties proberen te bewerkstelligen bereikt echter maar in beperkte mate de groep bewoners aanwezig op deze peresentatie bij Tag; wat een kabaal was het." De tentoonstelling en de bijbehorende catalogus vatten de eerste vijf delen uit de serie samen en schetsen een beeld van het proces wat aan de boekjes ten grondslag lag.

Article written by Pao Lien Djie for Items Magazine May/June 2005.